cièncianatura
física
dinàmica
càlcul
tecnologia
cièncianatura
física
dinàmica
càlcul
tecnologia
ALGUNES FRASES
Els bacteris es multipliquen dividint-se.


El 33% dels accidents mortals involucren a algú que ha begut i a gran velocitat. Per tant, el 67% restant ha estat causat per algú que no havia begut. A la vista d'això, queda clar que la forma mes segura de conduir és anar borratxo i a gran velocitat.


Què succeïx quan n tendeix a infinit? Que infinit s'asseca.
Material necessari

    • Una regla d'uns 50 cm

Procediment

    • Demana a un amic que sostingui una regla tal com s'indica en la figura i que la deixi caure sense avisar-te.

    • Situa els teus dits sobre el zero i quan vegis que la deixa anar, tanca els dits sobre ella.
Quin temps de reacció tinc?
    • Anota la distància que ha caigut la regla. Vindrà indicada per la divisió que es trobi sota els teus dits.

    • Repeteix-lo diverses vegades fins que obtinguis valors similars...


Raonament

    • La distància que ha caigut la regla depèn del teu temps de reacció. Si no es té en compte el fregament amb l'aire, un cos que cau lliurement, partint del repòs, recorre una distància vertical que ve donada per :
                                   d : distància recorreguda  
                                   g : acceleració de la gravetat (9,8 m/s2)
                                   t : temps que dura la caiguda
Alguns càlculs: mesuraments del temps de reacció en mil·lèsimes (!) de segon...

En la taula apareixen alguns exemples de temps de reacció segons la distància recorreguda per la regla:
    • Aillant de l'expressió anterior, el temps de reacció serà i si s'expressa la distància (d) en centímetres i es té en compte que l'acceleració de la gravetat (g) val 980 cm/s2. Llavors, el temps de reacció (t) en segons serà: